Konkurrenceinformation

Løbende værdi Kjellerup

Virksomheden skal dog altid gøre forbrugeren opmærksom på konkurrencens vilkår — altså hvilke specifikke krav og betingelser, der knytter sig til deltagelsen. En konkurrences vilkår og betingelser skal være tydelige og gennemskuelige for forbrugeren at læse og forstå. Forbrugeren skal blandt andet oplyses om: Eventuelle aldersmæssige eller geografiske begrænsninger Den enkelte præmies værdi Gevinstchancen og hvor mange præmier, der indgår i konkurrencen Udvælgelsesproceduren - dvs. Præstationsprægede, hvor deltagerne skal yde en indsats, fx tegne en tegning, komme med ideer til slogans eller lignende. Uanset hvilken type konkurrence, der er tale om, skal vinderen findes efter de kriterier, deltagerne er blevet oplyst om, da de meldte sig til konkurrencen.