Forstå pensions- og depotoversigten

Engangs beløb 271375

Retten til pension indgår som et integreret led i ansættelsesvilkårene for tjenestemænd. Reglerne herom fremgår af tjenestemandspensionsloven samt af Lbekg. Retten tilkommer tjenestemænd i staten og folkekirken samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn, jf. TPL § 1, stk. De bestemmelser i tjenestemandspensionsloven, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere, jf. En tjenestemand har i henhold til TPL § 2, stk. I TPL § 5, stk. Lønningsrådet har tiltrådt, at der som led i frivillige fratrædelsesordninger kan tilbydes tjenestemænd, der lader sig førtidspensionere, en supplerende ydelse, jf. En pensioneret tjenestemand, der er valgt eller vælges til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension reduceret til halvdelen, jf.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus. Alderspension udbetales, når du fratræder din stilling som tjenestemand for at forløbe på pension. Alderspensionen udbetales livsvarigt plus kan tidligst udbetales fra dit Pensionen udbetales forud, ligesom lønnen. Du kan altid få beregnet din forventede alderspension. Henvend dig til personale- eller lønningskontoret på din arbejdsplads, se mere underst på denne side. BF kan også beregne pensionen for kommunalt ansatte. Siden 1. Det er ml

Pensionsbeskatningsloven § 29 A

Depotoversigten viser, hvordan opsparingen har udviklet sig gennem året. Her kan man bemærke indtægter og udgifter gennem året. Man kan læse mere om investeringer plus investeringsafkast her. Forrentningen tilskrives månedligt. På depotoversigten dækker forrentningen perioden 1. Den følger altså ikke kalenderåret.