Depositum regler – sådan er reglerne i lejeloven ved leje

Begynder guide forestillet

Guide til gældssanering — sådan gør du Af Pia Eskildsen Men for at komme i betragtning til en gældssanering skal du som ansøger opfylde en række betingelser. Herefter er det vigtigt, at du overholder de aftaler, du indgår med skifteretten og dine kreditorer. Her svarer hun på seks typiske spørgsmål omkring gældssanering. Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller gør dig helt gældfri.

Har din udlejer udarbejdet og udleveret en ind- og fraflytningsrapport?

Der er forskellige skatteregler og fradragsmuligheder, alttast efter om der er tale omkring ejer- eller lejebolig, ligesom der skelnes mellem om boligen delvist udlejes dvs. Mere om ejendomsskatter til udlejere: Ejendomsværdiskat skal kun betales, hvis du bare har boet i boligen eller har haft rådighed over den i aldeles del af året. Mere om vedligeholdelse: I forhold til vedligeholdelse skal man være opmærksom på, at du kan fratrække udgifter til almindeligt slid plus ælde i den tid hvor man har ejet ejendommen. Det kan eksempelvis være udgifter til malerarbejde. Vær også opmærksom på, at du ikke kan fratrække udgifter der bringer boligen pr. bedre stand end den var ved overtagelse. Tofamiliesejendomme er ejendomme, som består af to selvstændige beboelseslejligheder. Lejlighederne kan enten være i samme bygning ellers i to separate bygninger på grunden. Mere om el, vand og varme: Betaler din lejer el, vand plus varme igennem huslejen, kan du trække det fra i dit regnskab. Beløbet skal dog samtidig lægges til den samlede lejeindtægt.

Cookie-politik

Hvordan nævnt er reglerne for depositum fastsat i lejeloven. Regler for depositum ved leje kan derfor udledes af lovgivningen. Reglerne er sådan, at udlejer maksimalt kan kræve 3 måneders leje. Såfremt udlejer ønsker mere end 3 måneders depositum, kan han udlejeren søge Huslejenævnet om det, men der skal eksistere et særligt behov for et større depositum.

Hvad er en fraflytningsrapport?

Fraflytningsrapport kan ofte medføre en dyr anliggende. Oftest står lejer i en lindre situation end man tror. Læs yderligere om fraflytning og fraflytningsrapporten her plus sikre dig imod at blive snydt. Hvad er en fraflytningsrapport? Fraflytningsrapporten er en rapport, som din udlejer er forpligtet til at udarbejde til den som lejer. Rapporten er en overblik over standen af lejemålet, når de fraflytter. Det har betydning for, hvilken du hæfter for som lejer, plus hvor meget du skal betale foran dette. Fraflytningsrapporten skal laves, ellers vil lejer ikke hæfte for andet end misligeholdelse Fraflytningsrapporten vil ofte tage begyndelse i indflytningsrapporten Hvornår udlejer skal abandonnere fraflytningsrapporten afhænger af om udlejeren vært ét lejemål eller flere end ét lejemål Har din udlejer udarbejdet plus udleveret en ind- og fraflytningsrapport? Såfremt man som lejer ikke kender indtil sine rettigheder med hensyn til fraflytningsrapporten, kan det ofte resultere i, at man uberettiget mister store dele af sit depositum.

1 kommentar

Alligevel hvad bruges det egentlig til? Plus hvad er reglerne? Denne artikel vil tage dig i gennem dette på en nem og forståelig måde.

Begynder guide 724731

The Ultimate Candlestick Patterns Trading Course